1

За контакт с фирма Елтера - електрически табла

ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ 2012 ЕООД

гр. София, ул. Илия Бешков 1

тел.: 02 97 32 699;
мобилен: 0884 742 414
лице за контакт - Tодор Руков
e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com


Вижте по-голяма карта